ทีซีบี คอร์ปอเรชั่น

สำนักงานเอเชีย

ทีซีบี คอร์ปอเรชั่น

สำนักงานใหญ่ในเอเชียตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเราดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของเราทั่วโลกผ่านศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (SOC) เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน ตรวจจับ สืบสวน และตอบสนองต่อภัยคุกคามตลอดเวลา ทีม SOC มีหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองทรัพย์สินขององค์กร รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลบุคลากร ระบบธุรกิจ และชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อช่วยเหลือทีมงานการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดและทีมงานการรักษาความปลอดภัยบนบกทั่วโลก

TCB Security เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองอย่างใกล้ชิด การให้คำปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง และผู้ประสานงานและที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

ทีซีบีสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้คนที่อยู่ในความดูแลของเรา – ทุกที่ทั่วโลก และปรับให้เข้ากับความต้องการและโปรไฟล์ของลูกค้า

การบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงของ TCB Security

ทุกองค์กรและลูกค้าทุกท่านต่างก็ต้องการการรับรองความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของตน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราสามารถช่วยคุณสร้างแนวทางที่ครอบคลุมและเน้นการป้องกันเพื่อการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และการปฏิบัติงานที่สามารถลดความเสี่ยงและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และงบประมาณของคุณโดยการจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยและการออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและความรุนแรง การสอบสวน การให้คำปรึกษาด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการบริการให้แก่ลูกค้าส่วนตัวและสำนักงานครอบครัว

เราช่วยองค์กรระหว่างประเทศและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์รายใหญ่อื่นๆ และหน่วยงานเอกชนให้รับมือกับความท้าทายนี้ เราผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยเชิงลึกเพื่อนำ วางแผน ออกแบบ และดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนทั่วโลก

เรามีบริการดังต่อไปนี้

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การประเมินการรักษาความปลอดภัย

เราจัดเตรียมการประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคามและช่องโหว่ของธุรกิจหรือหน่วยงานของคุณที่กำลังเผชิญอยู่ รวมถึงความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของคุณ — ในแง่ของสินทรัพย์ การดำเนินงาน ลำดับความสำคัญ และทรัพยากรของคุณ คุณจะได้รับผลลัพธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยที่ดีขึ้น กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ และกำหนดกลยุทธ์ในการเอาชนะการจัดการต้นทุนในขณะที่ต้องควบคุมความเสี่ยง การบริการของเรารวมถึงการประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคามและช่องโหว่ การดำเนินงานและโปรแกรมการรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในการคุ้มครองความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคนิค

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย

การผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยเชิงลึกเพื่อนำ วางแผน ออกแบบ และดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อน การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณเพื่อจัดทำแผนเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยที่ไม่คาดคิดซึ่งต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว
การวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ วิกฤตความเป็นผู้นำ เหตุการณ์ทางเทคโนโลยี ความรุนแรงในสถานที่ทำงานและความเสี่ยง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม + ความรุนแรง

เราช่วยคุณระบุภัยคุกคามและความเสี่ยงจากความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทของคุณ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ภัยคุกคามและช่องโหว่ และการนำไปใช้และผลที่ตามมาซึ่งส่งผลต่อความสามารถและการปฏิบัติการในปัจจุบัน การมุ่งเน้นรวมถึงผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ การจัดการวิกฤต ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน การสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคนิค การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และการคุ้มครองพนักงาน

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การสอบสวนและการเฝ้าระวัง

ทีมงานของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กรของคุณต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากความเสียหายด้านกฎระเบียบ ชื่อเสียงหรือทางการเงินต่อการดำเนินงาน ชื่อเสียงหรือมูลค่าผู้ถือหุ้นของคุณ ผู้ตรวจสอบการเฝ้าระวังจะทำการวิจัย ค้นหา และตรวจสอบบุคคลโดยใช้วิธีการเฝ้าระวัง พวกเขาจะทำการติดตาม บันทึก และประเมินบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ และรายงานสิ่งที่พบไปยังนายจ้างหรือองค์กรที่ทำสัญญา

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานะ

เราสามารถช่วยเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนองานของผู้บริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการ โอกาสในการเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ การบริการรวมถึงการสอบสวนที่สนับสนุนข้อพิพาทขององค์กร M+A และข้อผูกมัดก่อนการทำธุรกรรม การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้และการทบทวนชื่อเสียง การวิจัยการเข้าสู่ตลาด และภูมิหลังด้านชื่อเสียงของผู้บริหาร ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการ และที่ปรึกษา

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การคุ้มครองอย่างใกล้ชิด

การคุ้มครองอย่างใกล้ชิดสามารถทำได้หลายวิธี – ทีมขนาดใหญ่หรือเล็ก ผู้มีชื่อเสียงหรือการคุ้มครองที่ต้องการความรอบคอบสูง การปรับให้เข้ากับความต้องการและโปรไฟล์ของลูกค้า TCB Security สร้างและดำเนินการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัย และด้วยภูมิหลังของพนักงานของเรารวมกันทุกคนทั้งในด้านความปลอดภัยส่วนตัว การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองอย่างใกล้ชิด การทหาร และธุรกิจ เรารับรองว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของเรา

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

CPO/ผู้คุ้มกันหญิง – เจ้าหน้าที่คุ้มครองอย่างใกล้ชิด

ลูกค้าที่มีครอบครัวอายุน้อยและต้องการการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดมักจะมีความต้องการที่ชัดเจนว่าต้องการเจ้าหน้าที่คุ้มครองอย่างใกล้ชิด (CPO) เพศหญิงในการรักษาความปลอดภัย CPO หญิงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงได้ โดยการทำงานจะดำเนินไปอย่างไม่เด่นชัด ลูกค้าสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งการทำงานเช่นนี้ยังหมายถึงการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพอีกด้วย ผู้คุ้มกันหญิงดึงดูดความสนใจน้อยกว่าชาย และศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกันอาจมีหารกำหนดการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดหญิงหรือชาย เช่น บางวัฒนธรรมและศาสนาอาจไม่ต้องการให้เพศหญิงใช้เวลากับเพศชายที่มาจากนอกครอบครัว ลูกค้าบางคนจึงชอบที่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คุ้มครองจากชายเป็นหญิง รวมถึงเด็กอาจตอบสนองกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองหญิงได้ดีกว่า ช่องว่างที่ใหญ่มากของตลาดนี้คือการคุ้มครองที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากขึ้น
การบริการรับส่งชั้นยอด

พนักงานขับรถรักษาความปลอดภัย
พนักงานขับรถรักษาความปลอดภัยส่วนตัวแตกต่างจากพนักงานขับรถมาตรฐานทั่วไป พวกเขามีทักษะในการขับขี่ขั้นสูงและการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดที่ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัย แม้ว่าการเคลื่อนที่จะมีความเสี่ยงมากมาย เช่น การจราจรที่คาดการณ์ไม่ได้ และการกระทำของผู้ขับขี่รายอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ใช้บริการพนักงานขับรถรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะสูงที่สุดเท่านั้น การขึ้นและลงจากยานพาหนะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดการโจมตีหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากที่สุด

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การรับส่งแบบลักชูรี่

เรามอบประสบการณ์การเดินทางอันหรูหราสมบูรณ์แบบที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและคำขอเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน สำนักงานของเราตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการเดินทางที่หรูหราและการรักษาความปลอดภัย เราเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาๆของคุณให้กลายเป็นการผจญภัยที่พึงพอใจ เรามอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสอย่างแท้จริงในขณะที่คุณเดินทางด้วยความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมรับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความตรงต่อเวลา
เรามีบริการรถพร้อมพนักงานขับสุดหรูให้เลือกมากมายตั้งแต่รถตู้ผู้บริหาร รถซีดานสุดหรู รถลีมูซีน เรือยอทช์ไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว การเดินทางทั้งหมดของเรารวมสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงและอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม
เราสามารถให้บริการระบบ GPS ที่ล้ำสมัยแบบเรียลไทม์สำหรับรถทุกคันในกลุ่มรถลีมูซีนและรถตู้ของเราโดยการใช้ศูนย์ปฏิบัติการของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยเพราะเรามีการเฝ้าติดตามตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าของเราอุ่นใจและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางสูงสุด

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการรักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่และที่อยู่อาศัย

“รายละเอียดการรักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่” ทำหน้าที่ตรงตัวเลย – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่ที่จุดหนึ่ง อาจเป็นการยืนที่หน้าทางเข้าที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ คุ้มครองสิ่งของมีค่าและอุปกรณ์จากการโจรกรรมหรือการสูญหาย การรักษาความปลอดภัยในงานกิจกรรมหรือแม้แต่การคุ้มครองส่วนบุคคล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ – ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในสถานที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่จะทำงานตามการเรียกร้องในสถานที่หรือพื้นที่เฉพาะเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น พื้นที่ลาดตระเวน ตรวจตราทางเข้าและทางออก ตรวจสอบกล้องวงจรปิด บันทึกการเคลื่อนไหวของผู้มาเยี่ยม และรับรองความปลอดภัยของลูกค้า

บทบาทของการรักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่:

แม้ว่าคำว่าการรักษาความปลอดภัย “แบบเฉพาะที่” จะหมายถึงผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น บทบาทหลักของพวกเขาคือการลาดตระเวนพื้นที่บ่อยครั้งและถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและสัญญาณของการละเมิด ซึ่งหมายถึงการค้นหาขโมย ผู้บุกรุก โจร และสัญญาณการบุกรุกอย่างกระตือรือร้น เหตการณ์ที่ผิดปกติจะถูกนำมาพิจารณาทันที ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงแง่มุมอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่ซึ่งรวมถึง:

• การระบุการโจมตีและดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ
• การรักษาทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยพิบัติอื่นๆ
• การลดหรือป้องกันการสูญเสียทรัพยากร
• การป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการลาดตระเวนตามปกติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่มักจะไม่ยึดติดกับตารางเวลา พวกเขาอาจเปลี่ยนเส้นทางเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น พวกเขาต้องแน่ใจว่าได้เข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับแต่ละพื้นที่

หน้าที่เฉพาะของการรักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่:

การรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความปลอดภัยที่อยู่อาศัยโดยการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นครั้งคราว
ให้การคุ้มครองบุคลากรภายในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่
ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในเขตหวงห้าม
ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยโดยการตรวจสอบจุดเข้าและออกทั้งหมด รวมถึงการล็อกหน้าต่าง การเปิดใช้งานระบบเตือนภัย และเช็คอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิงทำงานได้ดี
ตรวจสอบสถานที่โดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) และการมองหาสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัยใดๆ
เปิดประตูหลักเพื่อให้ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเข้าและออกจากสถานที่
รักษาความปลอดภัยอาคารโดยการตรวจสอบ ID ผู้เข้าเยี่ยมและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยม
ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ เวลาเข้าและออกของแต่ละคน และวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มาเยี่ยมได้ทำการนัดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปในอาคาร
ปกป้องทรัพย์สินของคุณ :

แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเฉพาะที่มีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินจากผู้บุกรุก แต่พวกเขาทำมากกว่านั้น พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า และบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตลอดเวลา

เราพร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง

เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง - 365 วัน

มุ่งสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จ โอบรับวิถีชีวิตที่หรูหราด้วยความทันสมัยอย่างแท้จริงในการคุ้มครองสิ่งที่หวงแหน การคุ้มครองชีวิตของบุคคลพิเศษจะถูกมอบหมายให้แก่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ตื่นตัวที่สุด รอบคอบที่สุด เตรียมพร้อมที่สุดเท่านั้น